Rumuńskie Karpaty Wschodnie (2020)

Nasza przygoda trwa od roku 2018, kiedy przeszliśmy 500 km przechodząc Główny Szlak Beskidzki w Polsce, zaś w roku 2019 przechodząc Główny Szlak Beskidzki / WschodnioKarpacki (390 km). Nie spoczywamy na laurach. Teraz przed nami kolejne wyzwania, tym razem na terenie Rumunii. Przed nami ok. 920 km. Zanim jednak całość, będziemy chcieli przejść najpierw Karpaty Wschodnie, zaś w roku 2021 Karpaty Południowe, czyli mniej więcej każdego roku po ok. 460 km. RKW-2020-Karpaty Wschodnie (Rumunia) – Brasov > Repedea > 458km – będziemy przeznaczali na przejście tego odcinka 4 tygodnie.

Profil Wyprawy na FB: https://www.facebook.com/rkw2020adventuremountains

Logo Wyprawy – Rumuńskie Karpaty Wschodnie ‚2020

Z Bożą pomocą i wsparciem Świętych Aniołów Stróżów damy radę! To wszystkie dzieje się w ramach Adventure Mountains – zapraszamy na nasz profil na FB oraz na stronę internetową: www.adventuremountains.pl

Przygotowania zaczynamy już od września i liczymy na Wasze wsparcie! Team wyprawy ulegnie pewnym zmianom. Pójdą osoby z roku 2018, 2019 i nowe osoby. Przygotowania trwają. Możecie nas wspierać duchowo i finansowe, o co bardzo zabiegamy w przygotowaniach.

WSPIERAJCIE NAS PROSIMY, ABY MÓC PRZYGOTOWAĆ KOLEJNĄ WYPRAWĘ! DZIĘKUJEMY! ✊🙏❤️😃 Waszą pomoc i dar przesyłajcie na:

Mirosław Myszka
mBank: 93 1140 2004 0000 3302 7151 4928
Tytuł wpłaty: „RKW-2020”

————————–
Karpaty Rumuńskie: aż 55% łańcucha Karpat znajduje się właśnie w Rumunii. Najwyższym szczytem Karpat Rumuńskich jest Moldoveanul (2544 m n.p.m.), znajdujący się w Górach Fogaraskich.

Karpaty Rumuńskie dzielimy na:

Karpaty Wschodnie (Carpaţii orientali)
Rozciągają się pomiędzy Przełęczą Łupkowską na północy i przełęczą Predeal na południu. Tu znajduje się także najwyższy szczyt Karpat Wschodnich – Pietros, którego wysokość wynosi 2303 m n.p.m. Innymi popularnymi pasmami tego regionu są: Góry Marmaroskie, Obczyny Bukowińskie, Góry Kelimeńskie, Góry Harghita czy Góry Hasmasz z najsłynniejszym w Rumunii wąwozem Bicaz.Obszar jest ciekawy pod względem geologicznym, znajdziemy tu trzy strefy: fliszową, wulkaniczną i krystaliczną.

Karpaty Południowe (Carpaţii Meridionali)
Swój początek mają na Przełęczy Predeal, ciągną się przez przełom Dunaju, nazywany też Żelaznymi Wrotami. Większość szczytów przekracza tu wysokość 2000 metrów. W Górach Fogaraskich leż najwyższy szczyt Rumunii – Moldoveanu (2544 m n.p.m.). Na uwagę zasługuje także zróżnicowany krajobraz, stworzony z pasma połonin oraz z obszarów wysokogórskich. Znajdziemy tu również ciekawe obszary krasowe, natomiast w trakcie trwania zlodowacenia na tym terenie powstały jeziorka i wielkie kotły polodowcowe.

Góry Zachodniorumuńskie (Carpaţii Occidentali)
Od zachodu zamykają Wyżynę Transylwańską. Najwyższe szczyty to Curcubăta Mare (1849 m n.p.m.) oraz Vlădeasa (1836 m n.p.m.). Obszar ten jest nazywany „królestwem karpackiego krasu”. (za: www.traveliada.pl)

Wspaniałe, dzikie lasy. Przyroda nieskażona.
Powiedz o nas innym: